Във връзка с възможностите за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради, Община Ивайловград организира разяснителна информационна среща с граждани – собственици на жилища, която ще се проведе на 10 февруари (петък) 2023 г. в зала „Ивайло Балабанов“ при НЧ „Пробуда 1914“ от 17:30 ч.
ВАЖНО!
Само кандидатствалите до 31 май и одобрени блокове ще получат 100% финансиране. След тази дата, финансирането ще бъде в съотношение: 80% – безвъзмездно, от страна на Програмата и 20% съфинансиране, от страна на Сдруженията на собствениците.
Дата: 10 февруари 2023 г.
Място: зала „Ивайло Балабанов“ при НЧ „Пробуда 1914“
Начален час: от 17:30 ч.
Заповядайте!