До живущите в жилищна сграда с адрес ул. „Армира” № 6

П О К А Н А

Каним Ви да присъствате на работна среща, част от информационна кампания по
проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01 „Подобряване качеството на живот, чрез прилагане
мерки за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град Ивайловград”.
Работните срещи имат за цел да бъдат разяснени всички въпроси по изпълнението на
дейностите по ФАЗА 3 от проекта /строителство, надзор и приемане на обекта/. Собствениците
на обекти в жилищните сгради ще могат да задават въпроси и да им бъде пояснен строителния
процес за внедряване на мерките за енергийна ефективност.

ДАТА: 26.07.2018 г.
ЧАС: – 11:00 ч. (за сградата на ул. „Армира” № 6)

МЯСТО: Сградата на Община Ивайловград, заседателна зала 307
ОРГАНИЗАТОР: СИРИОН ООД, гр. Хасково
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
АНТОН АТАНАСОВ 0883338473
media_ddd@yahoo.com