Днес, на 10 януари 2018, от 10:30 ч. в залата на Общински Съвет, се проведе заседание по темата за Подготовката на община Ивайловград за зимния сезон 2017 – 2018 г. и предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите.
Кметовете и кметските наместници от населените места в Община Ивайловград присъстваха на срещата, водена от зам. – кмета Красен Кръстев.
Набелязването на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите през зимния сезон, взаимодействието за нормалното протичане на зимния сезон 2017 – 2018 г. и предприемането на необходимите мерки за предотвратяването на възникнали грешки по организацията и изпълнението, бяха основните цели на съвещанието.
Снегопочистването на общинската пътна мрежа ще се извършва от фирмата, спечелила поръчката за зимно поддържане, а именно „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР” ООД, която на територията на общината ще бъде представлявана от Цветан Митков.