Уведомяваме Ви, че през периода от 28.08. /петък/ до 04.09. /петък/ 2020г. е обявен екстремен пожарен риск. Очакват се високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на Хасковска област. Предвид горепосоченото, Ви призоваваме да се спрат дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места за указания период и по възможност да се отложат след 07.09.2020 г.

Целия документ ТУК