Уважаеми жители на община Ивайловград,

Във връзка с обявяването на пожароопасния сезон, необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в земеделските и горски територии, и настъпващата кампания по прибиране на житната реколта, Ви призоваваме за спазване на противопожарните мерки и опазване на зеленото богатство.

Пожарите са най-опустошителното бедствие за горите.

Безценният национален капитал – гората – създадена с много човешки труд и средства за продължителен период от време, само за броени минути може да се унищожи от огнената стихия.

ПАЗЕТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА РОДИНАТА, КАТО СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА:

НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН в горите на разстояние до 100 м от горските територии и в близост до тях, извън определените за това места!

НЕ ОПОЖАРЯВАЙТЕ дървесна и храстова растителност, треви и горими отпадъци в необезопасени места в горите!

НЕ ПАЛЕТЕ стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горските територии и на разстояние до 100 м от тях!

НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения!

ПРЕДУПРЕЖДАВАЙТЕ туристи, излетници и преминаващи през горите граждани за противопожарните правила, които трябва да спазват!

ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОЖАР В ГОРИТЕ незабавно сигнализирайте на тел: 112, РС „Пожарна безопасност и защита на населението „, Кметството/Общината, Държавното горско стопанство и се включете активно в пожарогасенето!

Лицата, които палят огън извън указаните места, опожаряват гори и земи от горските територии, се наказват на основание Закона за МВР и Закона за горите.

 

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ

 

Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне под обсега на пожара.

Съобщете за пожара на тел. 112 или в кметството на населеното място, в Община Ивайловград или на Органите  на пожарна безопасност и защита на населението на тел.: 03661/61-77 или 03661/81-54.

Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или на други голи места. Използвайте вода, ако има наблизо намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.

Покрийте откритите части на тялото си, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Предвижвайте се приведени. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.

При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон – от ниските части към върха.

Оказвайте съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.