УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповеди № 400 и № 401 на Кмета на община Ивайловград и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал.2 и 3 и 4 от Закона за нормативните актове, предоставям на Вашето внимание, План за действие на Община Ивайловград в изпълнение на Областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.:

  1. Проект на План за действие на Община Ивайловград в изпълнение на Областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.

Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград,  ул. „България” № 49 в работни дни от 8.00 до 17.30 часа, или на интернет адрес:  oba_ivaylovgrad@abv.bg.

 

Същите ще бъдат разгледани и обсъдени, след което ще бъде насрочена дата за обществено обсъждане на проектонаредбите.

 

Проект на План за действие на Община Ивайловград в изпълнение на Областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.- Вижте ТУК  и ТУК.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г.