Общо 29 учители, помощник-учители, медицински сестри и готвачи или на практика – целият педагогически и непедагогически персонал в детските градини и ясли са показали отрицателен резултат, от проведените изследвания с тестове, преди първия присъствен ден, в детските заведения.

Община Ивайловград организира и проведе поредното изследване срещу Ковид, този път на работещите в детските заведения, за спокойствието на родителите и сигурността на децата. Всички помещения в градините и яслите са дезинфекцирани, с биоциден продукт, за дълготрайна защита, снабдени са с постелки, за напояване с дезинфектант.
За персонала на детските заведения са осигурени необходимите предпазни средства и дезинфектанти за ръце.
При приемането в детското заведение на децата ще бъде измервана температурата и ще се провежда сутрешен филтър на всички входове на детските заведения.

Всеки ден преди, както и след вземане на децата от градините и яслите, сградите и играчките в тях ще бъдат основно дезинфекцирани.