Община Ивайловград, уведомява всички граждани, че сайтът на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ, за справки в избирателните списъци за Изборите за Народно събрание на 11 юли 2021г., вече е активен.

Сайтът е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/.

Чрез него всеки гражданин може:

  • Да направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021г.
  • Да подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.
  • Да се информира за секциите и местата на гласуване.

 

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 г.

Заповед №316/02.07.2021 г. относно създаване на транспортна организация за произвеждане на Парламентарни избори 2021 година. Списък на автомобили за разнос на изборни материали в община Ивайловград на 10 юли 2021 г. Транспортна схема за извозване членовете на СИК

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна избирателна кутия /ПСИК/ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Подвижна избирателна кутия /ПСИК/ за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 1 за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 2 за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)