Истинска палитра от фолклор бе фестивалът Слънце ГРЕЕ, Гугутка ПЕЕ в село Гугутка, община Ивайловград.

Фестивалът се организира със съдействието на община Ивайловград, за трети път, а участие в него взеха над 35 певчески и танцови формации от Хасково, Свиленград, Бургас, Раднево, Крумовград, Сладун, Аврен и други села.
За председател на журито бе поканен популярният народен певец и почетен гражданин на Хасково Тодор Кожухаров. Той оцени изпълненията заедно с певицата Донка Кожухарова и председателя на Областния читалищен съюз в Хасково Александър Милушев. Кметът на община Ивайловград, г-жа Диана Овчарова, също бе гост на събитието.
В празничния ден в Гугутка се представи и кулинарно изложение с гозби, характерни за различните села.