Този пакет за комуникация на риска от COVID -19 е изпратен от Директора на РЗИ-Хасково д-р Соня Димитрова, и е насочен към ръководствата на здравните заведения и здравните работници и включва преглед на ключовите действия, необходими за спазване на безопасност на работното място.