Община Ивайловград отчита, че е допуснато нарушение и неспазване на общоприетите правила, за придвижване в антична вила „Армира“, организирано да се осъществява по стъклените пътеки, над самите мозайки.

Стъпването върху тях, наистина не би следвало да се допуска, но в случая, в желанието си за социална дистанция, съобразно изискванията за превенция от, възможно заразяване с коронавирус, е допуснато, това да се случи. Няма компроментирана настилка.

Община Ивайловград ще предприеме мерки и действия, за много стриктно спазване на правилата, за достъп и движение на туристи в обекта.

Проведохме телефонен разговор с МК, от където ни беше заявено, че основен приоритет е опазването и ненарушаването на целостта на културно-историческите артефакти.

Ангажирахме се да бъдат взети всички необходими мерки и да не допускаме това да се повтори.