Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Белополци, общ Ивайловград е обявило процедура с предмет:

„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ИВАЙЛОВГРАД-ПОПСКО-БЕЛОПОЛЦИ-КОННИЦИ-РОЗИНО- БЕЛОПОЛЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА“

 
Срок за подаване на оферти: 23:59 часа на 01.09.2022 г.

Линк към процедурата в РОП:   https://app.eop.bg/today/234063