На 01.07.2019 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ стартира проект „Ученето е като игра“ по програма Еразъм + , КД 1 Училищно образование. Първата мобилна дейност беше осъществена, чрез участие в едноседмичен квалификационен курс в Barcino Teacher Academy Барселона, Испания. Красимира Петкова, Димитрина Илиева и Райна Делимоллова завършиха успешно обучение на тема “ Управление на конфликтни ситуации в училищна среда, емоционална интелигентност и превенция на тормоза“ с преподавател проф. д-р Марта Мандолини. Учителите от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ обмениха опит с техни колеги от Германия, Италия, Унгария и Mадагаскар. Програмата включваше 30 теоретични и практични учебни часа, посещаване на културни и исторически забележителности и запознаване с местни традиции и обичаи.
Последващите проектни дейности са разпространение на резултатите, чрез обучение на други педагогически специалисти, сюжетно-ролеви игри и тренинг семинари с родители и ученици.