Със средства на ЕК, от днес Ивайловград има активен и безплатен интернет достъп в пространствата, около Градската градина, Детския атракцион и Спортното игрище, в квартал „Дружба“. WiFi мрежата е с наименование WiFi4EU, а нейното изграждане стана възможно благодарение на спечелен проект, на стойност 15 000 €. Припомням, че Общината ни се регистрира още в първите 7 секунди, в безплатната платформа за кандидатстване измежду всички страни в ЕК и така стана възможно това финансиране.
За мен думата свързаност не трябва да е само в речите и в текстовете на декларациите. Свързаност означава да имаме връзка с младите хора, да общуваме, да откриваме нови приложения, да дадем възможност като родители, да общуваме с тези, които са далече от нас.

И докато безплатната интернет връзка стана възможна, благодарение на финансовата подкрепа на ЕК, то със средства, заделени от бюджета на Общината, в размер на 30 000 лева успяхме да приключим първия етап и успешно да изградим видеонаблюдение, във възлови точки от Общината. По препоръка на отговорните охранителни институции, съоръжения за видеонаблюдение са поставени в парковите зони и кътовете за игра, на входа на града, в кварталите и на други места. Системата за видеонаблюдение включва стационарни камери и подвижни /с по-голям периметър на заснемане/, които освен на възловите места в града, са изградени и на отбивките към населените места. Снимката, която публикувам е от най-крайната изградена точка. Вярвам, че камерите за видеонаблюдение ще помогнат за осъществяването на по-добър контрол и охрана, ще осигуряват спокойствието и безопасността на жителите на общината. Неоспорим факт е, че изграждането на такива системи намалява рисковете в пъти и ефективно спомага за опазването на обществения ред. Системата за видеонаблюдение ще бъде обслужвана от контролен център в Общината, където информацията ще се събира и записва. В случай на нарушаване на обществения ред, кражби и други престъпления, записите ще бъдат предавани на органите на реда.