Уважаеми съграждани,

Информираме възползвалите се от безплатните прегледи, провели се в сградата на Детски комплекс – Ивайловград на датите от 22 до 24.09.2017 г., че резултатите от кръвните им изследвания са готови.

Понастоящем резултатите на прегледалите се, се намират в сградата на Община Ивайловград и именно от тук можете да си ги получите.

Искрени благодарности на д-р Ваня Балева и на екипа от професионалисти!