След успеха, който кампанията за събиране на непотребни електрически уреди постигна успех през 2021 г., тази година ще я повторим отново, а каузата ще изберете Вие!
Всеки жител, който има непотребни уреди, може да ги предаде безвъзмездно за рециклиране, като предварително направи своята заявка в срок до 7-и ноември на тел.: 03661/60-90 или 03661/45-00. В своята заявка заявителят трябва да посочи дали ще предаде уредите лично на мобилен пункт или чрез съдействието на Община Ивайловград, телефонен номер за връзка и вид на отпадъка.
Точната дата и мобилните пунктове за лично предаване ще бъдат обявени след събиране на необходимия брой заявки.
Извозването ще се осъществи със съдействието на „Екологика“ и ОП „Спектър“.
Категориите електрическо и електронно оборудване, които могат да се предават са:
1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно и телекомуникационно оборудване
4. Потребителски уреди
5. Газоразрядни лампи и прави луминесцентни лампи
6. Електрически и електронни инструменти
7. Електрически и електронни играчки
Замисли се! Бъди отговорен! Крайните резултати от дейността ни са намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.