На 18.07.2018г. Община Ивайловград в изпълнение на своите ангажименти по приетата на Общински съвет Ивайловград с Решение №72 от 02.07.2018 г. „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ивайловград” , залови и обработи /отлов със специфична анестезия, транспортиране и подготовка за кастрация, кастрация, маркиране, ваксиниране срецу бяс, обезпяразитяване/ 16 бездомни кучета на територията на гр. Ивайловград, кв. Лъджа и с. Драбишна, съвместно с фирма „Анималс лайф” гр. Казанлък, регистрирана и лицензирана ветеринарна амбулатория. Една от стратегическите  цели на програмата  е овладяване броя на безстопанствените кучета, до трайно изчезване на явлението „безстопанствени кучета”. Обръщаме много сериозно внимание на този проблем, но в него трябва да участва и местната общност.

Другата й основна цел е да стимулира гражданската активност при решаване на поставените проблеми. Необходимо е хората да разберат, че за да се намали популацията, трябва всички да мислим и да работим в една посока.

Апелираме  към стопаните на кучета да не допускат домашните си любимци, да се разхождат безпризорно по улиците. Не се спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в градска среда.  Малцина са тези, които са запознати с биологията и вида, и които си дават реална сметка за това каква вреда може да се нанесе с едно единствено изоставено на улицата куче. Важно е да се знае, че големия брой безстопанствени кучета води до:

-здравни рискове/могат да бъдат преносители на болести опасни за човека – бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория и др./,

-създава дискомфорт на населението/страх, създават шум през нощта, замърсяват градската среда/,

-тежкото им положение/страдат от различни болести, глад, много от тях биват измъчвани и малтретирани от гражданите/.

Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата безотговорност.  Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време да увеличат броя на бездомните кучета. Ако не се вземат мерки броят им достига до определен максимум, който се нарича „носещ капацитет на средата”. При достигането му раждаемостта и смъртността на бездомните кучета се изравнява, което означава че броят им се увеличава.

Припомняме, че  срока за регистрация на куче, изтича след което законът предвижда глоби. Всички средства от „такса за притежаване на куче” ще се използват за изпълнение на общинската програма.

Бъдете активни!  Не оставяйте кучето си анонимно! Заедно ще успеем!