Одобрена е Националната програма за предоставяне на грижи в домашна среда.

Програмата е разработена спешно заради нуждата да бъде осигурена асистентска подкрепа на около 12 000 души.

По тази програма ще се осигури заетост до края на годината средно на 2400 безработни при пълен работен ден, или на 4800 при заетост на четири часа.
Програмата е с най-голям финансов ресурс през 2020 година – 16 милиона 575 хиляди и 600 лева, или 22,7 % от определените през 2020 година 73 милиона за активна политика на пазара на труда.

Същата ще бъде включена в Националния план за действие по заетостта за 2020 година, с цел да се осигури заетост на безработни лица като домашни помощници и в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на най-нуждаещите се. Това са хората, които останаха без необходимата грижа от 1 януари 2020 година.

От 1 март национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда ще влезе в сила. 

За последваща информация, относно предстоящото обявяване на прием на заявления, заинтересованите лица да следят съобщенията на сайта на Община Ивайловград.