Обявление от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Свирачи за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод и Схема „Училищно мляко“