Обявление от Детска градина „Ивайловград“ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Предложение