ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 Г.

 

Проектът на плана за финансово оздравяване на Община Ивайловград за 2022г. – 2024 г. е публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград на 20.05.2022 г. на адрес: Проект на План за финансово оздравяване

На заинтересованите физически и юридически лица се предоставя възможност до 06.06.2022 г. да представят своите предложения, мнения и препоръки по настоящия проект.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината oba_ivaylovgrad@abv.bg  и в деловодството на Община Ивайловград.

Публичното обсъждане ще се проведе на 06.06.2022 г. от 14.00 часа,  стая 307 в сградата на община Ивайловград.

Приложениe:

План за финансово оздравяване на Община Ивайловград

Проект на План за ФО