Информация за конкурса, вижте на следния линк:

Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Финансово-стопански дейности” в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“