Обявление за инвестиционно намерение „Добив и преработка на полиметални руди от находище „Розино“, площ „Тинтява“ с възложител „Тинтява Експлорейшън“ АД