Обява за подбор на персонал за заемане на длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград”

Обява за подбор на персонал за заемане на длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград” договор № BG05M9OP001-6.002-0174-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020   Община Ивайловград, в качеството си на бенефициент обявява подбор на персонал, както следва:   ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1:   социален работник на 8 часа – 1 лице.   Изисквания … Продължете с четенето на Обява за подбор на персонал за заемане на длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград”