ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВА             Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград” по договор № BG05M9OP001-6.002-0174-С01 , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Ивайловград … Продължете с четенето на ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД