Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград

Актуализиране на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, породени от високата инфлацията и допълване на предлаганите туристически услуги на територията на Община Ивайловград, следва да бъдат изменени текущите такси за посещения и услуги на ОИМ, Туристически информационен център, Паскалева къща и туристическите обекти на територията на община Ивайловград, в който работещите екскурзоводи ще предлагат като услуги и посещения на туристически обекти и турове с различна тематика, която ще включва културен, еко и вело туризъм.

Това налага да бъдат приети предлаганите изменения на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, тъй като тя като подзаконов нормативен акт, следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

 

Очакваме Вашите мнения и предложения от 17.03.2023 г. до 18.04.2023 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49,

Обществено обсъждане на предстоящите промени в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград ще се състои на 18.04.2023 г. в стая 307 от 14,00 часа.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

МОТИВИ КЪМ НАРЕДБАТА