Съгласно Заповед на Кмета № 177/03.04.2020г., Общинско предприятие „Спектър” започна извършването на дезинфекция пред обществените сгради, търговските обекти, храмовете и спирките в гр. Ивайловград. Тя ще се извършва на всеки 24 часа.

Служителите, извършващи дейностите по дезинфекцирането на обектите, са оборудвани с предпазно облекло и предпазни средства.

Дейността ще се извършва по утвърден график, според който ще бъдат дезинфекцирани следните обекти:

• Общинска Администрация – Ивайловград;
• Дом за стари хора;
• Болница;
• ОББ –клон Ивайловград;
• Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда”
• Районно управление – Ивайловград;
• Гранично полицейско управление – Ивайловград;
• Районна пощенска станция;
• Районен съд – Ивайловград;
• Детски комплекс;
• Аптека;
• Храм „Св.Преображение Господне”;
• Параклис в кв. „Дружба” ;
• Търговските обекти и хранителни магазини по ул. „България”, както и тези в кв. „Дружба” и кв. „Лъджа” ;
• Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”;
• ТП – Държавно горско стопанство;
• Автобусни спирки;
• Сградата на ОП „Спектър” и ОП „Социални услуги” .