БОГДАНА БОГДАНОВА

Избрана за Председател на Общински съвет Ивайловград за мандат 2023 – 2027 г.

 

 

 

          

 

 

 

e-mail: obsivaylovgrad@abv.bg