Председателският съвет е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции на пряко подчинение на Председателя на ОбС.

Състав на председателския съвет:

  1. Калин Тодоров Митрев
  2. Снежка Николова Делииванова
  3. Мехмед Мюмюн Хасан
  4. Златил Димитров Хаджиев
  5. Николина Димитрова Райкова-Николова
  6. Георги Атанасов Чобанов
  7. Йордан Николов Араджиев