Председателският съвет е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции на пряко подчинение на Председателя на ОбС.

Състав на председателския съвет:

Богдана Богданова – Председател

Снежка Делииванова – Заместник-Председател

Мехмед Хасан – Заместник-Председател