Постоянни комисии

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД МАНДАТ 2023 – 2027

І. Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

1. Валя Григорова Павлова – председател

2. Анелия Николаева Чакърова – секретар

3. Златил Димитров Хаджиев – член

4. Мехмед Мюмюн Хасан – член

5. Георги Петров Тодоров – член

            

ІІ.  Комисия по социална политика и  образование 

1. Снежка Николова Делииванова – председател

2. Стоян Данчев Делчев  – секретар 

3. Анелия Николаева Чакърова – член

4. Цанко Асенов Дюлев – член

5. Стефан Иванов Танев – член

 

ІІІ. Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика

1. Златил Димитров Хаджиев – председател

2. Димитрина Стефанова Бакалова – секретар

3. Георги Атанасов Чобанов – член

4. Мехмед Мюмюн Хасан – член

5. Стефан Иванов Танев – член           

 

ІV. Комисия по култура, туризъм и спорт 

1. Стоян Данчев Делчев  – председател

2. Николина Димитрова Райкова-Николова – секретар

3. Димитрина Стефанова Бакалова – член

4. Георги Петров Тодоров – член

5. Цанко Асенов Дюлев – член

 

V. Комисия по европейски проекти и програми

1. Николина Димитрова Райкова-Николова – председател

2. Георги Атанасов Чобанов – секретар 

3. Снежка Николова Делииванова – член

4. Георги Петров Тодоров – член  

5. Мехмед Мюмюн Хасан – член