Постоянни комисии

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД МАНДАТ 2019 – 2023

Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси  :

 

Комисия по социална политика и  образование :

 

Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика :

 

Комисия по култура, туризъм и спорт :

 

Комисия по европейски проекти и програми :