Постоянни комисии

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД МАНДАТ 2019 – 2023

Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси  :

 1. Николина Димитрова Райкова-Николова – председател
 2. Анелия Николаева Чакърова – секретар
 3. Златил Димитров Хаджиев – член
 4. Мехмед Мюмюн Хасан – член
 5. Георги Петров Тодоров – член

 

Комисия по социална политика и  образование :

 1. Снежка Николова Делииванова – председател
 2. Николина Димитрова Райкова–Николова – секретар
 3. Анелия Николаева Чакърова – член
 4. Мехмед Мюмюн Хасан – член
 5. Йордан Николов Араджиев – член

 

Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика :

 1. Златил Димитров Хаджиев – председател
 2. Венцислав Славов Токов – секретар
 3. Иван Желязков Димитров – член
 4. Мехмед Мюмюн Хасан – член
 5. Атанас Вангелов Карамфилов – член

 

Комисия по култура, туризъм и спорт :

 1. Йордан Николов Араджиев – председател
 2. Живко Цветков Спасов – секретар
 3. Снежка Николова Делииванова – член
 4. Николина Димитрова Райкова-Николова – член
 5. Венцислав Славов Токов – член

 

Комисия по европейски проекти и програми :

 1. Георги Атанасов Чобанов – председател
 2. Иван Желязков Димитров – секретар
 3. Снежка Николова Делииванова – член
 4. Живко Цветков Спасов – член
 5. Георги Петров Тодоров – член