Наредба за управление на дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

Наредба №3 за упражняване правата на община ивайловград върху общинската част от капитала на търговски дружества

НАРЕДБА №3 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

Наредба по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

Регистър на дълготрайните декоративни дървета, намиращи се в регулационните граници на населените места в община Ивайловград

Регистър на дълготрайните декоративни дървета, намиращи се в регулационните граници на населените места в община Ивайловград – текстът на регистъра можете да изтеглите ТУК

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на община ивайловград

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД – съдържанието на документа можете да изтеглите  ТУК.