Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ВИЖТЕ ТУK

Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Ивайловград

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД -ВИЖТЕ ТУК

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градско обзавеждане и рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО -ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА  ИВАЙЛОВГРАД – АКТУАЛИЗИРАНА С РЕШЕНИЕ 155 ОТ 28.11.2016 Г. ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Ивайловград

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА  ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – изтегли от ТУК

Наредба за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК

Наредба за управление на дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – текстът на наредбата можете да изтеглите ТУК