Архив решения

Решения от заседание №2 от 15.04.2020 г.

Решения от заседание №2 от 15.04.2020 г. Приложение №1 към Решение №33 от 15.04.2020 г. – Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ивайловград Приложение към Решение № 34 от 15.04.2020 г. – Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и […]

повече информация

Решения от заседания №1 от 06.02.2020 г.

Решения от заседание №1 от 06.02.2020 г. Приложение към решение №1 – Отчет за работата на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към Общински Съвет Приложение към Решение №2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г. Приложение […]

повече информация

Решения от заседание №13 от 23.12.2019 г.

Решения от заседание №13 от 23.12.2019 г. Програма за управление на Кмета на община Ивайловград за мандат 2019 – 2023 година РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ Прил. към Реш. № 159 – Културен календар на община Ивайловград за 2020 г. Прил. към Реш. № 160 – Спортен календар на община Ивайловград за 2020 г. […]

повече информация

Решения от заседание №6 от 27.08.2019 г.

Решения от заседание №6 от 27.08.2019 г. Приложение № 1 към Решения №83 – Уточнен план – Отчет 2018 г. Приложение № 2 към Решения 83 – Отчет СЕС КСФ РА 2018 приложение № 3 към Решение 83 – Капиталови разходи 2018 г. Приложение 1 към Решения 84 – Общински дълг 2018 Приложение към Решение […]

повече информация

Архив известия

Архив заповеди

Архив програми и отчети

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Архив наредби и правилници

НАРЕДБА за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград Приета с Решение № 150 от 19.12.2018 г. на Общински съвет- Ивайловград ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 893/09.12.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

повече информация

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

повече информация

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ВИЖТЕ ТУK

повече информация

Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Ивайловград

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД -ВИЖТЕ ТУК

повече информация

Архив заповеди

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.