Архив решения

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ № 7 от 04.09.2023 Г.

Решения от заседание № 7 от 04.09.2023 година Приложение №2 към Решение №109 от 04.09.2023 г. - Отчет_СЕС- КСФ_РА_ДЕС_2022 г. Приложение №3 към Решение №109 от 04.09.2023 г. - Месечен отчет за 2022 Декември 7602 Ивайловград Приложение № 1 към Решение №110 от...

повече информация

Решения от заседание №6 от 31.07.2023 година

Решения от заседание №6 от 31.07.2023 година Приложение №1 към Решение №92 от 31.07.2023 г. Списък на имоти частна собственостза застраховане Общинска програма за полагане на общественополезен труд, приета с Решение №90 от 31.07.2023...

повече информация

Решения от заседание №5 от 22.06.2023 г.

Решения от заседание №5 от 22.06.2023 година Приложение №1 към Решение №66 от 22.06.2023 г. - Разчет за финансиране на капиталови разходи Приложение №1 към Решение №72 от 22.06.2023 г. Приложение към Решение №82 от 22.06.2023 г. - Анализ Приложение 1 към Решение №88...

повече информация

Решения от заседание №4 от 09.05.2023 г.

Приложение №1 към Решение №48 от 09.05.2023 г. - Програма за управление на общинската собственост 2023 г. Приложение №1 към Решение №49 от 09.05.2023 г. - Общинска ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ-Община Ивайловград Приложение №1 към Решение №50 от...

повече информация

Решения №1 / 30.01.2023 г.

Решения от заседание № 1 от 30.01.2023 година Приложение №1 към Решение №1 от 30.01.2023 г. - Отчет Председател второ полугодие 2022 Приложение №1 към Решение №2 от 30.01.2023 г. - ОТЧЕТ НА КМЕТА 2021 Приложение №1 към Решение №12 от 30.01.2023 г. - Отчет на Общински...

повече информация

Решения от заседание №9 от 01.12.2022 г.

Решения от заседание № 9 от 01.12.2022 г. Годишен план за ползване на дървесина, приложение №1 към Решение №124 от 01.12.2022 г. График за продажба на дървесина, приложение №2 към Решение №124 от 01.12.2022 г. Културен календар, приложение №1 към Решение №134 от...

повече информация

Архив известия

Архив заповеди

Заповед №393 / 12.09.2023 г. и Заповед №392 / 12.09.2023 г.

Заповед №393 / 12.09.2023 г. Заповед №392 / 12.09.2023 г. Документация Приложение № - 8 Договор проект - добив Приложение №1 - Заявление Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение...

повече информация

Архив програми и отчети

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация

Архив наредби и правилници

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на...

повече информация

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 г.

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - 2021 г.     Н А Р Е Д Б А   ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО   Приета с Решение №133 от 21.10.2013 г. Изменена с Решение №149 от 20.12.2017 г. Изменена с...

повече информация

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

повече информация

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския поземлен фонд

повече информация

Архив заповеди

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация