Архив решения

Решения №1 / 30.01.2023 г.

Решения от заседание № 1 от 30.01.2023 година Приложение №1 към Решение №1 от 30.01.2023 г. - Отчет Председател второ полугодие 2022 Приложение №1 към Решение №2 от 30.01.2023 г. - ОТЧЕТ НА КМЕТА 2021 Приложение №1 към Решение №12 от 30.01.2023 г. - Отчет на Общински...

повече информация

Решения от заседание №9 от 01.12.2022 г.

Решения от заседание № 9 от 01.12.2022 г. Годишен план за ползване на дървесина, приложение №1 към Решение №124 от 01.12.2022 г. График за продажба на дървесина, приложение №2 към Решение №124 от 01.12.2022 г. Културен календар, приложение №1 към Решение №134 от...

повече информация

Решения от заседание №8 от 27.10.2022 г.

Решения от заседание №8 от 27.10.2022 г. Приложение към Решение №105 - Разчет за финансиране на капиталови разходи Приложение към Решение №116 - ПОЛЗВАТЕЛИ по чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ Приложение №1 към Решение №107 Приложение 1 към Решение...

повече информация

Решения от заседание №7 от 19.09.2022 г.

Решения от заседание №7 от 19.09.2022 г. Приложение №1 към Решение №73 от 19.09.2022 г. - Отчет на Председател първо полугодие 2022 г. Приложение №1 към Решение №74 от 19.09.2022 г. - Отчет на решенията на Общински съвет първо полугодие на 2022 г. Приложение № 1 към...

повече информация

Решения от заседание №3 от 21.04.2022 г.

Решения от заседание № 3 от 21.04.2022 г. Приложение №1 към Решение №18 от 21.04.2022 г. на Общински съвет - Отчет решения ОбС август - декември 2021 Приложения към Решения №20 Приложение №1 към Решение №47 - Годишен план за развитие на социалните услуги в община...

повече информация

Архив известия

Архив заповеди

Заповед №081 от 15.02.2023 г. на кмета на община Ивайловград, относно определяне места за обявяване на избирателни списъци – Избори 02.04.2023 г.

Заповед №081 от 15.02.2023 г. на кмета на община Ивайловград, относно определяне места за обявяване на избирателни списъци - Избори 02.04.2023 г.

повече информация

Резултати от проведен конкурс на 06.12.2022 г.

с. Бели дол Протокол №1 от 06.12.22 г. з. Бели дол с. Бял градец Протокол №2 от 06.12.22 г. з. Бял градец с. Брусино Протокол №3 от 16.12.22 г. з. Брусино Заповед №579 от 19.12.2022 г. - Утвърждаване на класирането Заповед №581 от 19.12.2022 г. с. Ветрушка Протокол №4...

повече информация

Класирани участници от проведен конкурс от 02.12.2022

с. Славеево Заповед №562 / 16.12.2022 г. - Утвърждаване класираните участници Заповед №570 / 16.12.2022 г.  Протокол №9 с. Свирачи Заповед №563 / 16.12.2022 г. - Утвърждаване класираните участници Заповед 571 / 16.12.2022 г. Протокол №5 с. Одринци Заповед №558 -...

повече информация

Архив програми и отчети

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация

Архив наредби и правилници

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г....

повече информация

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 г.

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - 2021 г.     Н А Р Е Д Б А   ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО   Приета с Решение №133 от 21.10.2013 г. Изменена с Решение №149 от 20.12.2017 г. Изменена с...

повече информация

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

повече информация

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския поземлен фонд

повече информация

Архив заповеди

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация