На заседание на Общински съвет, провело се на 15.04.2020 г., с Решение № 38 бе приет Списък с маломерни имоти за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година, без провеждане на публични търгове, за стопанската 2019/2020 година.

Подробен списък на имотите, можете да намерите на съответния линк:

Списък – маломерни имоти за 2019/2020 г.

Решение № 38 от заседание № 2/ 15.04.2020 г. на Общински Съвет – Ивайловград

Можете да заявите Вашето желание за наемане на маломерен имот в сградата на Общинска Администрация – Ивайловград.