Със Заповед на Министъра на здравеопазването, и Заповед на Кмета на община Ивайловград, се отменят ограниченията върху дейността на земеделците и фермерските пазари.

По този повод, Ви информираме, че Общински пазар – Ивайловград ще възобнови дейността си, като още от тази сряда земеделците могат да предложат за продажба своята продукция.

Пазарът ще функционира, спазвайки всички препоръчителни противоепидемични мерки, съгласно заповедта на здравния министър.

Ще бъдат поставени информационни табели за спазване на мерките. Ще се въведат заграждения, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара. Служители на община Ивайловград ще осигурят контролиран достъп на клиенти.

Мерките, които трябва да се спазват от продавачите на земеделска продукция и клиентите на Общински пазар – Ивайловград:

• Задължително е предпазването на храните от вторично замърсяване при предлагането им – да не се допуска докосване на стоката от гражданите;

• Задължително е спазването на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и клиентите;

• Клиентите да спазват разстояние 2 метра един от друг;

• Задължително е ползването на предпазни средства (маски и ръкавици) от продавачи и потребители;

• Задължително е спазването на лична хигиена и дезинфекция на работното място.