На основание чл. 6д, ал.2 от Закона за защита при бедствия, представям на Вашето внимание ПРОЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2018 – 2020 Г.

Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград,  ул. „България” №49 в работни дни от 8.00 до 17.30 часа или на интернет адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg

 

 

Община Ивайловград официален сайт

тел. +359 3661 6090 факс +359 3661 6022

Проект за обществено обсъждане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2018-2020 г.