В изпълнение на закона за защита при бедствия, Община Ивайловград публикува Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 – 2025 г.

С цялата програма можете да се запознаете в прикачения файл – ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2021-2025 г.