Във връзка с въведеното извънредно положение, включително ограниченията, свързани с придвижване между отделни населени места, Национална агенция за приходите (НАП) отправи молба до Община Ивайловград, да осигури възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, както и други документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на Общинската администрация.

В тази връзка, считано от днес, жителите на общината, които имат необходимост да подадат въпросните документи, могат да го направят всеки делничен ден от 8:00 до 17:30 часа в деловодството на община Ивайловград

Съгласно указанията от НАП, експертите в Община Ивайловград не се ангажират с оказване на съдействие, даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи.

Служителите на Община Ивайловград установяват самоличността на лицето чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност, сканират представените документи и ги изпращат по електронна поща в офиса на НАП – Хасково.
След входиране и обработка на документите, служител на НАП ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на Община Ивайловград или на конкретното лице (в зависимост от изразеното желание), за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето.

Информацията за попълване и подаване на Декларация образец №7, както и образец на формуляра, може да намерите на интернет страницата на НАП, в рубриката „Здравно осигуряване“: https://nap.bg/page?id=568