третиране на зелените и водните площи срещу кърлежи и комари

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

Община Ивайловград съобщава, че в периода от 11.04. до 12.04.2024 г. ще се  извърши третиране срещу кърлежи и комари на следните площи:

Обработката на площите ще се извърши с биоцид Айкън 10ск.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваният препарат и карантинен период.

При неблагоприятни метеорологични условия, дните за третиране ще бъдат променени.