По три проекта на ПСРР (Програмата за развитие на селските райони) Община Ивайловград ще получи европейско финансиране на обща стойност 2 465 466.90 лв., предоставящи 100% безвъзмездна финансова помощ.

„Училището в Ивайловград ще получи най-висок клас технологично обзавеждане и оборудване за всички кабинети и зали – в т.ч. за компютърни кабинети, библиотека, спортна и кино зала, физкултурен салон, игрище, кабинети по физика, химия и биология, учителска стая, кухня, архив и дворно пространство. Училището в село Железино ще получи средства за изграждане на Многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол“, съобщи г-жа Овчарова.

Третият одобрен проект предвижда реконструкция и рехабилитация на улиците „Армира“, „Климент Охридски“ и „Христо Ботев“ в Ивайловград.   Градоначалникът информира, че вече са приключили процедурите за избор на фирма изпълнител и строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград” и този месец ще започне строителство. „По този начин квартал Лъджа, ще се свърже с път, водещ до манастира „Св. Св. Константин и Елена”, с. Планинец ще се свърже със с. Соколенци, с. Железино – със с. Пъстроок“, казва Диана Овчарова.