СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на иглолистни дървета срещу борова процесоидка

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo и във връзка с ограничаване разпространението на борова процесоидка,

 

Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране на иглолистни дървета в градска градина Ивайловград.

Обработката на площите срещу борова процесоидка с Димелин 48ск + Акаризин ще се извърши на 26.02.2024 г. (понеделник).

Около третираните площи ще бъдат поставени необходимите стикери за използваният препарат и 24-часовия карантинен период.