СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на тревните и водните площи срещу комари

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

 

Община Ивайловград съобщава, че на 26.05.2022 г. /в гр. Ивайловград/ и на 27.05.2022 г. /в селата/ ще се  извърши третиране срещу комари на следните площи:

 

ОБЕКТИ
1 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКА ГРАДИНА
2 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ПЛОЩАД „ТРАКИЯ”
3 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ПАРАКЛИС
4 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА КВ. 11

/В КВ. „ДРУЖБА“/

5 ТРЕВНИ ПЛОЩИ УЛ. „ПИРИН”
6 ЗЕЛЕНЧ. ПАЗАР – УЛ. „АРМИРА“ – КАРАВАНА „ЛЕБЕДА“
7 ТРЕВНИ ПЛОЩИ УПИ IV, КВ. 27 – СПОРТНА ПЛОЩАДКА
8 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В КВ. „ЛЪДЖА“:

/ЧИТАЛИЩЕТО, ПАМЕТНИКА И ВХОДА КЪМ КВ. ЛЪДЖА/

9 ТРЕВНИ ПЛОЩИ НА ВХОДА НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД
10 ТРЕВНИ ПЛОЩИ УПИ І, КВ. 5, КВ. „ДРУЖБА“

/срещу кафе „Деми” – на Карадимов/

11 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКИ СТАДИОН
12 ВОДНИ ПЛОЩИ ВРИШКО ДЕРЕ
13 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.ЖЕЛЕЗИНО
14 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.КОНДОВО
15 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СЛАВЕЕВО
16 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СВИРАЧИ
17 ВОДНИ ПЛОЩИ В С. ДРАБИШНА
18 ВОДНИ ПЛОЩИ В С. БЕЛОПОЛЯНЕ
19 ВОДНИ ПЛОЩИ В С. ДОЛНО ЛУКОВО
20 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С.МЕДЕН БУК
21 ВОДНИ ПЛОЩИ В С. МАНДРИЦА
22 ВОДНИ ПЛОЩИ В С. ПЛЕВУН
23 ВОДНИ ПЛОЩИ В С. ПОКРОВАН

 

Обработката на площите ще се извърши с топъл аерозол.