СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на зелените и водните площи срещу кърлежи и комари

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

Община Ивайловград съобщава, че на 16.05.2022 г.ще се  извърши третиране срещу кърлежи и комари на следните площи:

ОБЕКТИ

1

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В КВ. „ЛЪДЖА“

/ЧИТАЛИЩЕТО, ПАМЕТНИКА И ВХОДА КЪМ КВ. ЛЪДЖА/

2

ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКИ СТАДИОН

3

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.ЖЕЛЕЗИНО

4

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.КОНДОВО

5

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СЛАВЕЕВО

6

ВОДНИ ПЛОЩИ В С. ДРАБИШНА

7

ВОДНИ ПЛОЩИ В С. БЕЛОПОЛЯНЕ

8

ВОДНИ ПЛОЩИ В С. ДОЛНО ЛУКОВО

9

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С.МЕДЕН БУК

10

ВОДНИ ПЛОЩИ В С. МАНДРИЦА

11

ВОДНИ ПЛОЩИ В С. ПЛЕВУН

12

ВОДНИ ПЛОЩИ В С. ПОКРОВАН

Обработката на площите ще се извърши с биоцид Айкън 10ск.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваният препарат и карантинен период.