На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

 

Община Ивайловград съобщава, че на 13.05.2021 г. ще се  извърши третиране срещу кърлежи на следните зелени площи:

 

ПЛОЩИ Кв.м
1 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКА ГРАДИНА 3980
2 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ПЛОЩАД „ТРАКИЯ” 1800
3 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ПАРАКЛИС 3400
4 ЗЕЛЕНЧ. ПАЗАР – УЛ. “АРМИРА“ – КАРАВАНА “ЛЕБЕДА“ 615
5 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В КВ. “ЛЪДЖА“:

/ЧИТАЛИЩЕТО, ПАМЕТНИКА И ВХОДА КЪМ КВ. ЛЪДЖА/

1553
6 ТРЕВНИ ПЛОЩИ НА ВХОДА НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД 3222
7 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ДУПКАТА” 9500
8 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СЛАВЕЕВО 4000
9 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СВИРАЧИ 6800
  ОБЩО 34 870 кв.м

 

Третирането ще се извърши с биоцид Айкън 10ск.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваният препарат и 24-часовия карантинен период.