ИЗМИНА ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА,

изпълнена с много работа и успехи за община Ивайловград.
Приключихме 2017 г. с преизпълнен бюджет и с налични 536 480.15 лв. в бюджетната сметка на Общината. Така затвърдихме позицията си на финансова стабилна община. 
За трета поредна година сме носители на признанието Кмет на годината в надпревара с 265 общини в България.

Изминалата година превърна Ивайловград в строителна площадка – със санирани жилищни блокове по Националната програма за енергийна ефективност, с обновени пространства около тях, със стартирало строителство по Оперативна програма Регионално развитие на 18 броя административни и жилищни сгради, с които обликът на града ни се променя.

През 2017 година врати отвори Детски център на открито, две спортни площадки в селата Кондово и Славеево, открита класна стая в Железино, два обновени детски къта в градската градина.

В края на годината освен с одобрения Общ устройствен план, с който малко общини в България могат да се похвалят че имат, дойде и добрата новина за осигурено финансиране от МРРБ на стойност 348 431,38 лв. за реконструкция и модернизация на два от основните водопроводи в Ивайловград.

Приоритет на Общината през Новата 2018 г. ще продължи да бъде обновяването на водопроводната, пътната и улична инфраструктура.

С оглед на предстоящата динамика в работата, в първия работен ден от Новата година, кметът Диана Овчарова направи промени в своя екип.
За втори заместник кмет тя назначи досегашния директор на Дирекция „Строителство и инвестиции”, г-н Кръстю Делииванов.
Дирекция „Строителство и инвестиции” ще се ръководи от г-жа Виолета Недялкова.

„Поздравявам всички колеги за старанието и постигнатото в работата!
Пожелавам успех на новоназначените! И нека посрещнем годината с много енергия и желание за промяна в облика на града ни.
Вярвам, че и тази година ще бъдем заедно и ще гледаме още по-уверено напред!”- поздрави в първия работен ден от Новата година своите колеги кметът на общината, г–жа Диана Овчарова.