Община Ивайловград започна новата година с бюджет с макрорамка от 9 416 699 лева, който бе приет на редовно заседание №1 на Общински Съвет от 30.01.2019 г.  Никога досега Община Ивайловград не е разполагала с толкова голям начален бюджет. За сравнение през 2018 г. началният бюджет на общината е 7 146 434.00 лв.

Капиталовата програма на Община Ивайловград през 2019 г. възлиза в размер на 6 60807.00 лв.

По-големите обекти, включени в капиталовата програма са отделени за:

– Основен ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград  – 94 500 лева, като средствата за сметки от ЕС е в размер на 3 952 882.00 лв.;

– Основен ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на гр. Ивайловград – 502 564.00 лв.;

– Основен ремонт и рехабилитация на ВиК мрежа на територията на гр. Ивайловград – 131 680.00 лв.;

– Проектиране на сграда Вила „Пещера” местност „Дупката” – 36 000.00 лв. ;

– Основен ремонт на общежитие на СУ „Христо Ботев” – Ивайловград – 250 000.00 лв.;

– Изграждане на спортна площадка в с. Гугутка – 15 000.00 лв;

– Почистване на речното корито и укрепване на бреговете на р. Арда – 76 220.00 лв.;

 

Социалните програми, които ще получат от Община Ивайловград са:

– За финансиране на процедури „Ин витро” – 5 000 лв.;

– Помощи за безплатен обяд на социално слаби ученици и други помощи – 3972 лв.;

– За подпомагане дейността на пенсионерски клубове – 6500 лв.;

– Помощи по решение на Общински съвет – 10 000 лв.;

 

Субсидии в размер на 37 500 лв, са разпределени както следва:

 

– За Читалища – 20 000 лв.,

– За Шахматен клуб – 7 000 лв.

– За Футболен клуб – 10 500 лв.

 

В бюджет 2019 за дейността на ОП „Спектър” е заделена сума в размер на 694 952.00 лв., а сума от 272 810.00 лв. е предвидена за „Общинско горско предприятие”.

Тяхната издръжка е изцяло поета от общинския бюджет.

 

Снимка: Иван Атанасов, Медия СакарНюз