10  електронни услуги предлага община Ивайловград от април месец. Всеки желаещ може да заяви необходимостта си от даден документ и административна услуга на официалната страница на Община Ивайловград www.ivaylovgrad.bg, в раздел “УСЛУГИ”, след като си направи регистрация на сайта.
За начало в електронното обслужване са въведени едни от най търсените услуги в различни направления на административната дейност – гражданско състояние, ТСУ, МДТ и Туризъм, а за напред се очаква броят им да се увеличи.
Обслужването на гражданите по електронен път не оскъпява допълнително предлаганите услуги.

Е-услугите можете да разгледате тук – https://ivajlovgrad.auslugi.com/public/index.php?/Unit/ivajlovgrad/Home/Index , както и в раздел „Услуги“