„Зелената седмица” на ЕС е ключова проява в календара на европейската политика в областта на околната среда. Тази година кампанията се провежда от 21 до 25 май с акцент върху темата „Зелени градове за по-екологично бъдеще”.
На 22 май клубовете по „Екология“ и „Аз и природата“ към СУ „Христо Ботев” с ръководители г-жа Галена Попова и г-жа Иванка Боботилова, се включиха активно в „Зелената седмица” на ЕС.
Учениците, заедно с техните ръководители, посадиха цветя в обособено за целта място в градската градина на Ивайловград.
Клубовете представиха презентация на тема „Зелени градове за по-екологични бъдеще” и показаха своите рисунки и изработени макети от рециклирани материали. Зададената тема има за цел да изтъкне ролята на градовете като ключови действащи лица в борбата с глобалните предизвикателства, свързани с околната среда, като качеството на въздуха, управлението на отпадъците и на водите, изменението на климата, екологосъобразната инфраструктура.