„Зелената седмица” на ЕС е ключова проява в календара на европейската политика в областта на околната среда.
През 2018 г. кампанията ще се проведе от 21 до 25 май с акцент върху темата „Зелени градове за по-екологично бъдеще”.
Тя ще изтъкне ролята на градовете като ключови действащи лица в борбата с глобалните предизвикателства, свързани с околната среда, като качеството на въздуха, управлението на отпадъците и на водите, изменението на климата, екологосъобразната инфраструктура.
Община Ивайловград ще се включи в партньорското събитие „Зелена седмица на ЕС” с акцент върху „Зелени градове за по-екологично бъдеще”, която ще се проведе от 21 май до 25 май 2018г.

Община Ивайловград отправя покана за участие в партньорското събитие, като дейностите, с които може да се включите са :
– Представяне на рисунки на тема „Зелени градове за по-екологично бъдеще” и изработване на предмети от рециклирани материали. Изложба на рисунките и материалите ще се състои на територията на Детски център на открито „Детство мое” в периода от 21 май до 24 май. Нарисуваните рисунки и изработените предмети трябва да се донесат в сградата на Общинска Администрация Ивайловград, преди обявените дати.
– Засяване на цветна алея в Градски парк с доброволци, ученици, деца и граждани, съпричастни с темата, което ще се състои на 22 май.
– Беседа на открито с местни училищни клубове и кръжоци, която ще се състои на 22 май в Градската градина на гр. Ивайловград.